Tarinpuig

Oferim serveis d’assessories per a particulars, per a empreses jurídiques i per a autònoms. Els avantatges dels nostres serveis són la proximitat i la possibilitat d’oferir serveis de tot tipus ja que comptem amb un equip qualificat i amb la col.laboració d’experts externs. A continuació detallem els serveis d’assessories més freqüents, però no dubteu en sol.licitar-nos informació de qualsevol servei que necessiteu.

Assessories Personals

Renda: Confeccionem la declaració de la renda disposant de l’històric dels anys anteriors.

Servei Jurídic: Disposem d’advocats per a tot tipus de tràmits jurídics, mercantils, laborals, civils, urbanístics.

Transmissions: Tramitem transmissions de tot tipus de vehicles.

Autònoms: Oferim assessorament laboral, fiscal i elaborem llibres comptables per a empresaris autònoms.

Assessories per a entitats

Comptabilitats: Confecció o supervisió de la comptabilitat amb possibilitat de desplaçaments.

Assessoria fiscal: : Confecció i tramitació de les obligacions fiscals a Hisenda (IVA, IRPF, Impost de Societats…).

Assessoria laboral: Altes d’empresa, confecció de contractes laborals, confecció de nòmines i seguros socials.

Assessoria jurídica: Constitució i disolució de societats, ampliacions de capital i nomenament de càrrecs.