Tarinpuig

Som Agència d’Assegurances Vinculada i treballem amb les principals companyies asseguradores per a proposar-li l’assegurança que més li convé, ja sigui per a la llar, vehicles, vida, comerç, accidents, jubilacions, plans de pensions, etc.

Automoció: Disposem dels millors preus amb les millors companyies del mercat assegurador, amb la finalitat de poder oferir-vos la més variada oferta de combinacions asseguradores per a tot tipus de vehicles, tant per a particulars com per a industrials.

Per a la llar: Ajustem el valor de la seva llar a les seves necessitats perquè el seu habitatge no quedi desprotegit ni exposat a danys irreversibles.

Comunitats i edificis: Oferim una pòlissa per a edificis i comunitats de propietaris amb múltiples cobertures davant els riscos més freqüents. Per ajustar-nos a les característiques constructives, d'antiguitat i estat de conservació, visitem l'immoble, el taxem i confeccionem una proposta personalitzada.

De lloguer: Garantim el cobrament del seu lloguer oferint una assegurança que cobreix el pagament de les rendes, les despeses de reclamació i els possibles desperfectes per danys en l'habitatge.

Per a comerços: Un establiment comercial pot ser objecte de múltiples situacions de risc. Per això, una pòlissa ben estructurada pot solucionar la viabilitat del seu negoci davant d’una situació imprevista: incendi, fum, robatori, responsabilitat civil, avaria de maquinària, pèrdua de beneficis, vidres, danys per aigua, robatori d’efectiu, transport de fondos, etc

Vida: Amb la contractació d’una assegurança de vida, podrà garantir el futur de la seva família en cas de mort o invalidesa per qualsevol causa (accident o malaltia).

Responsabilitat civil: És un dels conceptes més amplis de l’àmbit assegurador ja que contempla les més variades situacions per les quals la seva empresa pot ser reclamada: danys ocasionats a tercers, a causa de la pròpia activitat, per reclamacions dels treballadors a la societat, per danys a causa dels treballs realitzats, pels danys ocasionats pel producte fabricat, etc.

Plans de jubilació: Tal i com està evolucionant el sector financer i econòmic mundial és recomanable optar per un pla de pensions que garanteixi un ingrés addicional en el moment de la seva jubilació. Li recomanem la contractació dels plans de pensions garantits per tal de no tenir sorpreses i alhora poder-se beneficiar dels avantages fiscals estipulats per aquest concepte.